top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamı

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  uyarınca, kişisel verileriniz sadece aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi
Yalnızca form doldurularak abone olma durumunda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir. Verdiğiniz kişisel veriler; güncel gayrimenkul bilgilendirmelerini ve sizden gelen soru, yorum v.b. taleplerde sadece sizinle iletişim kurmak amacıyla kullanılacaktır.  Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme/segmentasyon çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir. Kendi iletişim ağımızın amacı dışında kullanılmayacak, sizin rızanız olmadan 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

Veri Saklama ve Veri Güvenliği
Kişisel verileriniz, mevzuattaki süreler ile uyumlu şekilde ve veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Saklanan verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Veri Paylaşımı 
Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacaktır.  Kişisel verilerin, semacosarhomes.comi ile ve bunun yanı sıra faaliyetlerimizi yürütmek, hizmet kalitemizi artırmak üzere hizmet aldığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için kaydedilen sesli onayınız veya yazılı izniniz veya elektronik ortamda vereceğiniz rızanız aranacaktır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar  
KVKK hükümleri uyarınca semacosarhomes.com Sorumlularına başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir, kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir, kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir, aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

bottom of page